Scroll Top

Information om kelo

Kelo – stolt och oförutsägbar

En kelo, alltså en torraka, är ett dött träd som förblivit stående och tappat barken. Ytan har grånat och på insidan finns rödaktig furu, vars tillväxt i norr slutar vid en ålder av 300 till 400 år. Vridningen tar några decennier, varefter trädet kan stå i ytterligare hundratals år.

Ett dött träd som förblivit stående tappar sin bark, får en grå yta och kärnveden blir till rödaktig furu. Sprickor och knölar är en del av de egenskaper som ger trädet dess unika utseende. Kärnvedens rödbruna färg är markant kraftigare i nordlig tall än i träd längre söderut.

Kelo är nästan alltid spiralformad. Spiralformen är mycket tydligare på ytan än i kärnveden. Den spiralformade strukturen förstärker trädets drag- och böjhållfasthet. Vanligtvis vrids kelo moturs, dvs. från vänster till höger sett nerifrån. Ibland anses rotationsriktningen bero på corioliskraften eller solens rotationsriktning. Detta innebär att en kelobyggnad varken vrider sig väsentligt eller sätter sig som ett timmerhus av färskt trä.

Kelo är slitstark och naturlig som möbelmaterial. Det är hållbart, men måste ges utrymme att leva. Det kan med tiden uppstå små sprickor i möbler som tillverkats av kelo, men det hör till träets natur.

Inköp av kelo

Vi köper in kelo tillsammans med våra mångåriga partner. All kelo kommer från vanliga ekonomiskogar, och deras ursprung kan verifieras. Kelo förvärvas genom att man samlar in enskilda träd från stora otillgängliga områden. Till och med från en god stämplingspost får man endast cirka 5–10 m³/ha kelo – kelo är med andra ord ett värdefullt material.

Vid bearbetningen av kelo använder man specialutrustning både i skogstraktorer och lastbilar. Det viktigaste tillbehöret är en krok som är specifik för stockar av kelo och förhindrar att kelon skadas vid lastning. På vintern skördas kelon främst för hand och transporteras med snöskoter till vägen. På sommaren används fyrhjulingar.

Kelos leveranskedja är lång och invecklad. Till exempel kan vägnät, frost och snö under hösten och vintern innebära utmaningar för verksamheten.

Kelons kvalitet och egenskaper

Det finns inga enhetliga kvalitetskriterier för kelo. Byggnadskelo av god kvalitet kan vara ett träd med ett grånat och hårt ytskikt, där man kan tillåta en liten mängd bark och små bruna ytor på ena sidan av stocken. Kelon får inte ha yt- eller kärnröta eller stora skador från efterbehandling. Till kelons natur hör att den patineras över tid under påverkan av väder och sol, och att små ytfel försvinner. Friska kräftsår och knölar hör till kelons egenskaper.

Till exempel kan andra klassens kelo, som är förmånligare än första klassens kelo, användas i rökbastur, lagerbyggnader och vindskydd. I huvudsak används andra klassens kelo som råvara för sågning. På så sätt använder man kärnveden i kelons rödfuru på bästa sätt.

Rödfuru uppstår i hundratals år gammal tall när dess tjocklekstillväxt blir långsammare. När detta sker blir tallens kärnved rödaktig. När trädet är färskt är det svårt att skilja kärnved från splintved på basen av färgen, men när trädet torkar får kelosågvirket en vacker röd färg under påverkan av ljus och väder.

Användningsområden för kelosågvara inkluderar innertak, foder- och takfotsbrädor, möbler och inredningar. Av sågbak får man en vägg som påminner om äkta rund kelo i inomhusutrymmen och utomhusbyggnader. Huliswood förädlar kelopanel för detta ändamål i Karstula. Kelobjälke är en mer robust produkt.

Keloordlista

Kelo (torraka)

 • rottorkat, barkfritt och grånat barrträd, vanligtvis tall
 • som byggnadsträ används vanligtvis endast tall, med sex rötor i sin vridning
 • orsaken till vridning är oftast att något skadat trädet, såsom blixtnedslag, skogsbrand, yxspår eller liknande
 • trädet kan också vrida sig vid normalt åldrande
 • kelon kan vara hundratals år gammal, till exempel hade ”Stora trädet”, som välte i Pyhä-Häkki nationalpark i Saarijärvi 2004, börjat växa år 1518. Trädets volym var 8 m³
 • det finns många förklaringar till varför kelo vrider sig, men den rådande uppfattningen är att det beror på effekten av solens rotation, och kelo tenderar att vrida sig moturs, dvs. från vänster till höger sett från trädroten

Torrgran

 • träd som inte är helt torrt. Ytan är delvis brun och det har en barkyta medan insidan är torr
 • andelen mjukt och mörkt ytskikt är mycket högre än i en äkta kelo
 • även en låga, det vill säga ett träd som vält vid roten och fallit på marken är en kelo
 • träd som vridits på konstgjord väg, så kallad artificiell kelo som motsvarar torrgran, kan inte användas som byggnadskelo

Mycket gammal furu (aihki)

 • en tall som inte längre växer men som fortfarande lever
 • tjock bark på stammen – sköldbarkig
 • krona med tjocka grenar, kort och yvig – knuten krona
 • kärndelen torr, ytdelen ännu färsk

Furu

 • gemensamt namn för gammal och stor tall, både för kelo, mycket gammal fura och normalt stort stockträd